Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indstilling af efterforskningen i sagen om Absalons bording af piratkontrolleret fartøj den 27. februar 2012 i Adenbugten

Indholdsområde

 
 
 

Indstilling af efterforskningen i sagen om Absalons bording af piratkontrolleret fartøj den 27. februar 2012 i Adenbugten 

Auditøren i København har den 2. juli 2012 i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, besluttet at indstille efterforskningen i sagen, hvor den militære anklagemyndighed har undersøgt omstændighederne omkring Absalons bording af ”Jelbut 37”.

03-07-2012 - kl. 12:45
Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået.

Den 27. februar 2012 beskød og bordede Absalon fartøjet ”Jelbut 37” i Adenbugten, i hvilken forbindelse 16 gidsler blev befriet, mens et iransk og et pakistansk gidsel mistede livet. Under aktionen blev 17 somaliske pirater tilfangetaget.

Efter at have gennemset overvågningsbillederne fra Absalon og gennemgået forklaringerne fra det involverede personel er det den militære anklagemyndigheds opfattelse, at alle regler og retningslinjer er fulgt i forbindelse med beskydningen og den efterfølgende bording af ”Jelbut 37”.

Den kriminaltekniske undersøgelse har konkluderet, at begge de afdøde gidsler formentlig er blevet ramt af skud, mens de befandt sig i styrerummet på ”Jelbut 37”.

Det forhold, at finskytter fra Absalon under beskydningen af ”Jelbut 37” med meget stor sikkerhed har forårsaget de nævnte gidslers død, ændrer ikke på, at der ikke er grundlag for at antage, at der skulle være begået et strafbart forhold, idet beskydning med henblik på at bringe et fartøj til standsning uundgåeligt vil være forbundet med en vis risiko for tab af menneskeliv. I det konkrete tilfælde er der efter den militære anklagemyndigheds opfattelse ikke anvendt yderligere magtanvendelse, end situationen tilsagde, idet det eneste alternativ til den eskalerende magtanvendelse var at lade det piratkontrollerede fartøj undslippe.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til viceauditør Kristian Kirk Petersen på tlf. 25 54 01 71.